• Conferință internațională

 

Această conferință va marca sfârșitul proiectului InclusiveArt. Evenimentul va reuni cel puțin 60 de persoane: reprezentanți din sistemul public, factorii de decizie politică și personalul administrativ din comunitățile în care s-au desfășurat intervențiile culturale și din alte comunități interesate, alți reprezentanți ai actorilor instituționali culturali și de tineret și persoane implicate în ONG-urile din România și Serbia. De asemenea conferința va reuni experți din organizațiile internaționale care vor fi invitați să-și prezinte experiența și exemplele de bună practică. În cadrul aceluiși eveniment se va organiza o sesiune de Matching cu participarea a minimum 50 de organizații culturale, de tineret, de romi, de migranți din România și Serbia. Conferința se va continua prin înființarea mai multor grupuri de lucru care vor fi susținute să continue și după perioada de implementare a proiectului. La final se va semna un document de colaborare privind creșterea schimburilor culturale adresate copiilor și tinerilor din zona proiectului.