У овој активности ће се одвијати три праћење јавних политика релевантних за теме упућен у пројекту. То ће учинити праћење имплементације Тимисоара културне стратегије 2014-2024 и прати спровођење културне стратегије 2014-2022 Зрењанина. Интеркултурални Институт је координацију организација која олакшава процес консултација и израде културне стратегије за града Темишвара, пројекта Пољака култура које финансира ИПА прекограничне сарадње Румунија – Србија.

У Караш-Северин ће учинити надзору јавне политике на друштвеном и културном инклузије ромске деце. Резултати мониторинга цео процес ће бити јавно током међународне конференције која ће затворити ИнцлусивеАрт пројекат.