• Politici culturale și pentru tineret

 

În cadrul acestei activități vor fi realizate trei acțiuni de monitorizare a politicilor publice relevante pentru tematicile adresate în cadrul proiectului. Astfel se va realiza monitorizarea implementării Strategiei Culturale Timișoara 2014-2024 și monitorizarea implementării Strategiei Culturale a Zrenjanin 2014-2022. Institutul Intercultural Timișoara este organizația coordonatoare care a facilitat procesul de consultare și elaborare a strategiei culturale pentru orașul Timișoara, în cadrul proiectului Poles of Cultures finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Republica Serbia.

În județul Caraș-Severin se va realiza monitorizarea documentelor de politici publice privind incluziunea socială și culturală a copiilor romi.  Rezultatele întregului proces de monitorizare vor fi prezentate public în timpul lucrărilor Conferinței internaționale care va închide proiectul InclusiveArt.