• Intervenții culturale în comunități defavorizate

Pentru a dezlănțui potențialul creativ al zonei de intervenție a proiectului, se vor crea condițiile pentru desfășurarea a 12 intervenții artistice în 12 comunități diferite. Aceste intervenții reprezintă o etapă practică a cursurilor de formare și vor fi realizate prin cooperarea dintre tinerii artiști formați în cadrul cursurilor de formare, copii și tineri din comunite și alți actori din comunitate (reprezentanți ai instituțiilor publice, profesori, părinți, etc.).  Proiectul își dorește să realizeze o interacțiune autentică între tinerii artiști, pe de o parte, și comunitatea în cealaltă. Scopul acestor intervenți este de a îmbunătăți calitatea vieții copiilor, tinerilor și comunității în general, oferind un cadru pentru participarea lor la noi modalități de exprimare culturală la nivel local.

În acest sens, ei vor participa la o activitate culturală participativă în comunitatea lor, care invită la implicarea activă prin exprimare prin mijloace culturale atractive.

În cazul copiilor ai căror părinți lucrează în străinătate, arta poate funcționa ca terapie cu efecte benefice atât la nivel emoțional, cât și social: creșterea stimei de sine și dezvoltarea personală, crearea de prietenii și asigurarea unui sentiment de plăcere și confort psihologic pentru participanți.

În comunitățile selectate se desfășoară activități culturale interdisciplinare. Se folosesc mijloace de intervenție precum teatru, arte vizuale, muzică, literatură, artă stradală, film, fotografie, etc. Fiecare intervenție este create ținând cont de structura profesională a celor 24 de artiști și de specificul identității comunităților selectate. Un număr minim de 360 ​​de tineri și copii (romi, migranți, copii ai căror părinți lucrează în străinătate, copii dezavantajați și tineri din zonele rurale și cartiere urbane subdezvoltate, copii și tineri cu dizabilități, din școli din zona proiectului) vor participa la aceste activități.

Pentru a asigura sustenabilitatea proiectului, aceste intervenții sunt realizate împreună cu școlile din comunități și alte instituții publice.