• Ateliere de sculptură TERRA

 

Această activitate a proiectului include două etape: Atelier de lucru în Terra Studio și Expoziție în Terra Gallery. Un atelier Terra Youth pentru 7 zile care a avut loc în Terra Studio. În cadrul acestui atelier au participat 20 de tineri și copii provenind din grupuri vulnerabile (tineri romi, tineri cu nevoi speciale, persoane dezavantajate).

Atelierul a fost realizat cu sprijinul tinerilor artiști și studenți de la facultățile de artă (8 stundeți din România și 12 studenți din Serbia).
În timpul atelierului participanții au prezentat elementele de bază ale tehnicilor de teracotă, majolica, ceramică și modelare în argilă.

În timpul celor șapte zile de lucru în Terra Studio, participanții au avut ocazia să vadă și parcul de sculptură din jur, care conține lucrări de peste 250 de sculpture.  După uscarea și arderea pieselor de teracotă, producția creată pe parcursul atelierului, s-a realizat o expoziție în Galeria Terra din Kikinda.

Acest eveniment a fost însoțit de un catalog de expoziții care conține fotografiile realizate în cadrul atelierului, fotografii ale produselor finale expuse la expoziție și alte detalii privind evenimentul (numărul participanților, vârsta și numele acestora etc.), precum și textul de însoțire care descrie proiectul.